Veleposlaništvo RS Budimpešta /Konzularne informacije /

Konzularne zadeve

Nataša Bergelj, pooblaščena ministrica

konzul

(uradna oseba pooblaščena za odločanje in vodenje upravnih postopkov)

 

Csatárka kőz 9

1025 Budimpešta

Tel.: +36 1 438  5600

Fax.: +36 1 3259 187

e-mail: natasa.bergelj(at)gov.si

 

Aktualno stanje

Madžarska je v noči na 16. oktober 2015 zaprla zeleno mejo s sosednjo Hrvaško. Slednje nima bistvenega vpliva na promet na obmejnem območju – občasno vseeno prihaja do zastojev.

Na meji s Slovenijo je Madžarska uvedla ukrep začasnega nadzora meje, zaradi česar lahko pride do kontrole potovalnih dokumentov ob vstopu na Madžarsko iz Slovenije. Slovenske državljane opozarjamo, da morajo imeti pri sebi veljavni potovalni dokument:
- veljavna osebna izkaznica ali
- veljavni potni list.

Veleposlaništvo opozarja, da je prepovedano nuditi pomoč pri prehajanju slovensko – madžarske meje, npr. v obliki prevoza migrantov v osebnih vozilih,… Tovrstna dejanja so v madžarskih predpisih opredeljena kot kaznivo dejanje tihotapljenja ljudi, s predpisano zaporno kaznijo do 5-ih let.


Varnostno opozorilo

Za Madžarsko ni posebnega varnostnega opozorila.